benh vien laptop,sua chua laptop,sua laptop,dich vu sua laptop

 Bệnh viện laptop.BizChuyên kinh doanh sửa chữa laptop các loại linh kiện Laptop - PC chất lượng cao:Adapter, bản lề,bàn phím, màn hình LCD, MAINBOARD, HDD, DVD, CHIPSET, VGA CARD, CPU, DDRAM, SDRAM, WIRELESS, ACCESSPOINT. Linh kiện độc của các hãng SHAP, NEC LAVIE, SOTECH, SONY, TOSHIBA, APPLE, DELL, ASUS, HP, TOSHIBA, MSI, SAMSUNG, ACER, Compaq .. 

Pin compaq presario cq45

Pin compaq presario cq45

Pin compaq presario cq45

Trung tâm sửa chữa laptop Hà Nội uy tín ,Trung tâm sửa chữa laptop Hà Nội uy tín,Sửa main laptop,Thay màn hình laptop,Sửa sạc adapter laptop,Sửa bản lề laptop,Sửa chuột laptop,Sửa bàn phím laptop,Sửa loa laptop,Sửa màn hình laptop,Cài phần mềm cho laptop,Bảo dưỡng laptop,Sửa cao áp laptop...
Trực tiếp nhập khẩu và cung cấp các linh kiện thay thế với giá hợp lý khi thiết bị không thể khắc phục được: Bản lề laptop, bàn phím laptop, pin laptop, màn hình lcd laptop, main laptop, cpu laptop....

 • Pin laptop HP CQ60 
  Sửa chữa Pin laptop HP CQ60 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP CQ60 giá rẻ
 • Pin laptop HP CQ61 
  Sửa chữa Pin laptop HP CQ61 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP CQ61 giá rẻ
 • Pin laptop HP CQ62 
  Sửa chữa Pin laptop HP CQ62 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP CQ62 giá rẻ
 • Pin laptop HP CQ70 
  Sửa chữa Pin laptop HP CQ70 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP CQ70 giá rẻ
 • Pin laptop HP CQ71 
  Sửa chữa Pin laptop HP CQ71 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP CQ71 giá rẻ
 • Pin laptop HP CQ72 
  Sửa chữa Pin laptop HP CQ72 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP CQ72 giá rẻ
 • Pin laptop HP Dm4 
  Sửa chữa Pin laptop HP Dm4 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Dm4 giá rẻ
 • Pin laptop HP DV3-3111TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP DV3-3111TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP DV3-3111TX giá rẻ
 • Pin laptop HP DV3-4205TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP DV3-4205TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP DV3-4205TX giá rẻ
 • Pin laptop HP DV4-1225NR 
  Sửa chữa Pin laptop HP DV4-1225NR uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP DV4-1225NR giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2100 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2100 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2100 giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2170p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2170p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2170p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2500 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2500 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2500 giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2530p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2530p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2530p giá rẻ
 • Pin laptop Hp EliteBook 2540p 
  Sửa chữa Pin laptop Hp EliteBook 2540p uy tín, bán linh kiện Pin laptop Hp EliteBook 2540p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2560p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2560p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2560p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2570p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2570p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2570p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 2730p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 2730p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 2730p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 6930P 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 6930P uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 6930P giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 840 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 840 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 840 giá rẻ
 • Pin laptop HP Elitebook 8440p 
  Sửa chữa Pin laptop HP Elitebook 8440p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Elitebook 8440p giá rẻ
 • Pin laptop HP Elitebook 8440w 
  Sửa chữa Pin laptop HP Elitebook 8440w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Elitebook 8440w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8460p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8460p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8460p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8460w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8460w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8460w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8470p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8470p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8470p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8470w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8470w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8470w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8500 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8500 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8500 giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8530p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8530p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8530p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8530w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8530w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8530w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8540p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8540p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8540p giá rẻ
 • Pin laptop HP Elitebook 8540w 
  Sửa chữa Pin laptop HP Elitebook 8540w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Elitebook 8540w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8560p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8560p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8560p giá rẻ
 • Pin laptop HP Elitebook 8560W 
  Sửa chữa Pin laptop HP Elitebook 8560W uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Elitebook 8560W giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8570p 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8570p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8570p giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8570w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8570w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8570w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8700 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8700 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8700 giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8730w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8730w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8730w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8740w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8740w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8740w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8760w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8760w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8760w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook 8770w 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook 8770w uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook 8770w giá rẻ
 • Pin laptop HP EliteBook Folio 9470m 
  Sửa chữa Pin laptop HP EliteBook Folio 9470m uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP EliteBook Folio 9470m giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY 13-1005TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY 13-1005TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY 13-1005TX giá rẻ
 • Pin laptop HP Envy 14 
  Sửa chữa Pin laptop HP Envy 14 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Envy 14 giá rẻ
 • Pin laptop Hp Envy 17-1181N 
  Sửa chữa Pin laptop Hp Envy 17-1181N uy tín, bán linh kiện Pin laptop Hp Envy 17-1181N giá rẻ
 • Pin laptop HP Envy 4 6 
  Sửa chữa Pin laptop HP Envy 4 6 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Envy 4 6 giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY 4 Sleekbook 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY 4 Sleekbook uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY 4 Sleekbook giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY 4 Ultrabook 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY 4 Ultrabook uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY 4 Ultrabook giá rẻ
 • Pin laptop HP Envy 4-1039TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP Envy 4-1039TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Envy 4-1039TU giá rẻ
 • Pin laptop HP Envy 4-1101TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP Envy 4-1101TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Envy 4-1101TU giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY 6 Sleekbook 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY 6 Sleekbook uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY 6 Sleekbook giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY 6 Ultrabook 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY 6 Ultrabook uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY 6 Ultrabook giá rẻ
 • Pin laptop HP Envy Beats 14 
  Sửa chữa Pin laptop HP Envy Beats 14 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Envy Beats 14 giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY Pro Ultrabook 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY Pro Ultrabook uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY Pro Ultrabook giá rẻ
 • Pin laptop HP ENVY Spectre XT Ultrabook 13 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY Spectre XT Ultrabook 13 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY Spectre XT Ultrabook 13 giá rẻ

Pin compaq presario v6700

Pin compaq presario v6700, Pin compaq presario v6700 là một thiết bị cung cấp năng lượng cho laptop hoạt động khi không sử dụng thiết bị sạc laptop, pin laptop 6cell, màu đen, có dung ...

Pin compaq presario v6500

Pin compaq presario v6500, Pin compaq presario v6500 giá rẻ nhất Hà Nội, 6cell, có dung lượng 4400 mAh, điện áp 10.8v, màu đen, trọng lượng 250g. Pin laptop bảo hành 12 tháng 1 đổi ...

Pin compaq presario v6000

Pin compaq presario v6000, hp compaq presario v6000 - Thông tin, giá cả, mua bán về sản phẩm hp compaq ... Pin HP DV2000, DV6000, V3000, V6000 (6 Cell, 4400mAh) (432306-001 ...

Pin compaq presario v3000

Pin compaq presario v3000, Giá Pin laptop Pin HP-Compaq Presario V3000, DV2000 - 12 cell Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq Presario ...

Pin compaq presario cq45

Pin compaq presario cq45, Pin compaq presario cq45 là một thiết bị cung cấp nguồn điện cho laptop hoạt động khi không sử dụng sạc laptop, pin laptop loại 6cell, dung lượng 5200 mAh, ...

Pin compaq presario cq40

Pin compaq presario cq40, Pin laptop ASUS là thiết bị cung cấp năng lượng cho laptop hoạt động, pin laptop ASUS 6cell, màu đen, dung lượng 4400 mAh, ... Pin compaq presario v2000 ...

Pin compaq presario CQ35

Pin compaq presario CQ35, hp compaq presario cq35 - Thông tin, giá cả, mua bán về sản phẩm hp compaq presario cq35 ... Pin Laptop HP Presario CQ35 (6 Cell, 4800mAH) (HSTNN-IB82 ...

Pin compaq presario CQ42

Pin compaq presario CQ42, Giá Pin laptop Pin Compaq Presario CQ42, CQ62, CQ72, DM4, G62, G72 Series, P/N: L18650-6CQG, 6cell, (Original) Hãng sản xuất: Compaq / Dùng cho loại ...

Pin compaq presario G60

Pin compaq presario G60, Bạn đang cần mua Pin compaq presario CQ60 G60 6cell – Bạn đang băn khoăn chọn lựa Pin compaq presario CQ60 G60 6cell

Bán Pin laptop compaq G70

Bán Pin laptop compaq G70,Pin HP - compaq G70 (6 Cell, 4400mAh) (462889-121 462890-121 482186-003 498482-001 EV06047 EV06055 HSTNN-C51C HSTNN-CB72 HSTNN-DB72 HSTNN-IB72 HSTNN-N50C HSTNN-Q34C HSTNN-UB72 HSTNN-UB73 HSTNN-W48C HSTNN-W49C HSTNN-W50C KS524AA ) Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq C series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Bán Pin laptop Compaq Presario V3000

Bán Pin laptop Compaq Presario V3000,Pin HP-Compaq Presario V3000, DV2000 (6 cell) Original Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq Presario series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Bán pin laptop compaq 6520S

Bán pin laptop compaq 6520S ,PIN HP COMPAQ 6520S, 6520, 6820S, HP Pavilion dv2500z, Pavilion dx6500, HP 540, Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /

Tin nổi bật

Sua chua laptop Asus

sua chua laptop acer

sua chua laptop apple

sua chua laptop macbook

sua chua laptop dell

sua chua laptop hp

sua chua laptop sony vaio

sua chua laptop samsung

sua chua laptop compaq

sua chua laptop nec

sua chua laptop msi

sua chua laptop ha noi

sua chua laptop gia re

sua chua laptop lay ngay

sua chua laptop tai nha

sua chua laptop loi nguon

sua chua laptop loi man hinh

sua chua laptop cai phan mem

sua chua laptop le thanh nghi

sua chua laptop ly nam de

sua chua laptop thai ha

sua chua laptop lay ngay


 Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 • Cơ sở 1 : 79 Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội ( Có chỗ để ô tô ) 0945.333.458 & 0975.39.3333
 • Cơ sở 2 : Số 58 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội. ( Có chỗ để ô tô ) 0912.3333.96 & 0973.003.023
 • Cơ sở 3 : 46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy Hà Nội ( 0982.468.001 & 04.3767.8186 ) ( Có chỗ để ô tô ) 
 • Cơ sở 4 : Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ( 0942.17.3333 & 0981.956.411 ) ( Có chỗ để ô tô ) 
 • ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166
 • Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0905.335688 & 0942.17.3333

Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

Liên kết : Benh vien laptop , benh vien laptop ha noi , benh vien laptop uy tin , benh vien laptop chuyen nghiep , benh vien laptop gia re , benh vien laptop sua chua , benh vien laptop bao hanh


Xem Sửa chữa laptop Hà Nội ở bản đồ lớn hơn