benh vien laptop,sua chua laptop,sua laptop,dich vu sua laptop

 Bệnh viện laptop.BizChuyên kinh doanh sửa chữa laptop các loại linh kiện Laptop - PC chất lượng cao:Adapter, bản lề,bàn phím, màn hình LCD, MAINBOARD, HDD, DVD, CHIPSET, VGA CARD, CPU, DDRAM, SDRAM, WIRELESS, ACCESSPOINT. Linh kiện độc của các hãng SHAP, NEC LAVIE, SOTECH, SONY, TOSHIBA, APPLE, DELL, ASUS, HP, TOSHIBA, MSI, SAMSUNG, ACER, Compaq .. 

Pin compaq presario v6500

Pin compaq presario v6500

Pin compaq presario v6500

Trung tâm sửa chữa laptop Hà Nội uy tín ,Trung tâm sửa chữa laptop Hà Nội uy tín,Sửa main laptop,Thay màn hình laptop,Sửa sạc adapter laptop,Sửa bản lề laptop,Sửa chuột laptop,Sửa bàn phím laptop,Sửa loa laptop,Sửa màn hình laptop,Cài phần mềm cho laptop,Bảo dưỡng laptop,Sửa cao áp laptop...
Trực tiếp nhập khẩu và cung cấp các linh kiện thay thế với giá hợp lý khi thiết bị không thể khắc phục được: Bản lề laptop, bàn phím laptop, pin laptop, màn hình lcd laptop, main laptop, cpu laptop....

 • Pin laptop HP ENVY 15-1014TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP ENVY 15-1014TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP ENVY 15-1014TX giá rẻ
 • Pin laptop HP Pavilion DV3-2101TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP Pavilion DV3-2101TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Pavilion DV3-2101TU giá rẻ
 • Pin laptop HP Pavilion DV6700 
  Sửa chữa Pin laptop HP Pavilion DV6700 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Pavilion DV6700 giá rẻ
 • Pin laptop Compaq CQ40-630TU 
  Sửa chữa Pin laptop Compaq CQ40-630TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop Compaq CQ40-630TU giá rẻ
 • Pin laptop Compaq Presario C736TU 
  Sửa chữa Pin laptop Compaq Presario C736TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop Compaq Presario C736TU giá rẻ
 • Pin laptop Compaq Presario CQ40-429TU 
  Sửa chữa Pin laptop Compaq Presario CQ40-429TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop Compaq Presario CQ40-429TU giá rẻ
 • Pin laptop Compaq Presario CQ42-224AX 
  Sửa chữa Pin laptop Compaq Presario CQ42-224AX uy tín, bán linh kiện Pin laptop Compaq Presario CQ42-224AX giá rẻ
 • Pin laptop Compaq Presario CQ42-353TU 
  Sửa chữa Pin laptop Compaq Presario CQ42-353TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop Compaq Presario CQ42-353TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 1000 1306TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 1000 1306TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 1000 1306TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 1000-1418TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 1000-1418TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 1000-1418TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 1000-1419TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 1000-1419TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 1000-1419TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 114-r066TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 114-r066TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 114-r066TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-d008TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-d008TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-d008TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-d010TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-d010TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-d010TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-d013TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-d013TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-d013TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r006TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r006TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r006TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r010TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r010TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r010TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r024TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r024TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r024TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r027TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r027TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r027TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r040TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r040TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r040TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r041TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r041TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r041TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r066TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r066TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r066TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r220TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r220TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r220TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-r221TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-r221TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-r221TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v014TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v014TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v014TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v015TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v015TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v015TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v022TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v022TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v022TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v023TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v023TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v023TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v025TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v025TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v025TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v026TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v026TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v026TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 14-v028TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 14-v028TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 14-v028TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-d018TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-d018TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-d018TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-d062TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-d062TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-d062TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-d102TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-d102TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-d102TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-p041TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-p041TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-p041TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-p046tu 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-p046tu uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-p046tu giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-p047TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-p047TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-p047TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-p086TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-p086TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-p086TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-r012TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-r012TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-r012TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-r020TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-r020TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-r020TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-r042TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-r042TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-r042TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-r208TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-r208TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-r208TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-r208TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-r208TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-r208TX giá rẻ
 • Pin laptop HP 15-r209TU 
  Sửa chữa Pin laptop HP 15-r209TU uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 15-r209TU giá rẻ
 • Pin laptop HP 248 
  Sửa chữa Pin laptop HP 248 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 248 giá rẻ
 • Pin laptop HP 340 
  Sửa chữa Pin laptop HP 340 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 340 giá rẻ
 • Pin laptop HP 350 
  Sửa chữa Pin laptop HP 350 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 350 giá rẻ
 • Pin laptop HP 420 
  Sửa chữa Pin laptop HP 420 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 420 giá rẻ
 • Pin laptop HP 430 
  Sửa chữa Pin laptop HP 430 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 430 giá rẻ
 • Pin laptop HP 431 
  Sửa chữa Pin laptop HP 431 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 431 giá rẻ
 • Pin laptop HP 450 
  Sửa chữa Pin laptop HP 450 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 450 giá rẻ
 • Pin laptop HP 620 
  Sửa chữa Pin laptop HP 620 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 620 giá rẻ
 • Pin laptop HP 630 
  Sửa chữa Pin laptop HP 630 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 630 giá rẻ
 • Pin laptop HP 650 
  Sửa chữa Pin laptop HP 650 uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP 650 giá rẻ
 • Pin laptop HP Compaq Presario CQ40-504TX 
  Sửa chữa Pin laptop HP Compaq Presario CQ40-504TX uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Compaq Presario CQ40-504TX giá rẻ
 • Pin laptop HP Compaq 2230s 
  Sửa chữa Pin laptop HP Compaq 2230s uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Compaq 2230s giá rẻ
 • Pin laptop HP Compaq 2510p 
  Sửa chữa Pin laptop HP Compaq 2510p uy tín, bán linh kiện Pin laptop HP Compaq 2510p giá rẻ

Pin compaq presario v6700

Pin compaq presario v6700, Pin compaq presario v6700 là một thiết bị cung cấp năng lượng cho laptop hoạt động khi không sử dụng thiết bị sạc laptop, pin laptop 6cell, màu đen, có dung ...

Pin compaq presario v6500

Pin compaq presario v6500, Pin compaq presario v6500 giá rẻ nhất Hà Nội, 6cell, có dung lượng 4400 mAh, điện áp 10.8v, màu đen, trọng lượng 250g. Pin laptop bảo hành 12 tháng 1 đổi ...

Pin compaq presario v6000

Pin compaq presario v6000, hp compaq presario v6000 - Thông tin, giá cả, mua bán về sản phẩm hp compaq ... Pin HP DV2000, DV6000, V3000, V6000 (6 Cell, 4400mAh) (432306-001 ...

Pin compaq presario v3000

Pin compaq presario v3000, Giá Pin laptop Pin HP-Compaq Presario V3000, DV2000 - 12 cell Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq Presario ...

Pin compaq presario cq45

Pin compaq presario cq45, Pin compaq presario cq45 là một thiết bị cung cấp nguồn điện cho laptop hoạt động khi không sử dụng sạc laptop, pin laptop loại 6cell, dung lượng 5200 mAh, ...

Pin compaq presario cq40

Pin compaq presario cq40, Pin laptop ASUS là thiết bị cung cấp năng lượng cho laptop hoạt động, pin laptop ASUS 6cell, màu đen, dung lượng 4400 mAh, ... Pin compaq presario v2000 ...

Pin compaq presario CQ35

Pin compaq presario CQ35, hp compaq presario cq35 - Thông tin, giá cả, mua bán về sản phẩm hp compaq presario cq35 ... Pin Laptop HP Presario CQ35 (6 Cell, 4800mAH) (HSTNN-IB82 ...

Pin compaq presario CQ42

Pin compaq presario CQ42, Giá Pin laptop Pin Compaq Presario CQ42, CQ62, CQ72, DM4, G62, G72 Series, P/N: L18650-6CQG, 6cell, (Original) Hãng sản xuất: Compaq / Dùng cho loại ...

Pin compaq presario G60

Pin compaq presario G60, Bạn đang cần mua Pin compaq presario CQ60 G60 6cell – Bạn đang băn khoăn chọn lựa Pin compaq presario CQ60 G60 6cell

Bán Pin laptop compaq G70

Bán Pin laptop compaq G70,Pin HP - compaq G70 (6 Cell, 4400mAh) (462889-121 462890-121 482186-003 498482-001 EV06047 EV06055 HSTNN-C51C HSTNN-CB72 HSTNN-DB72 HSTNN-IB72 HSTNN-N50C HSTNN-Q34C HSTNN-UB72 HSTNN-UB73 HSTNN-W48C HSTNN-W49C HSTNN-W50C KS524AA ) Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq C series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Bán Pin laptop Compaq Presario V3000

Bán Pin laptop Compaq Presario V3000,Pin HP-Compaq Presario V3000, DV2000 (6 cell) Original Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - Compaq Presario series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Bán pin laptop compaq 6520S

Bán pin laptop compaq 6520S ,PIN HP COMPAQ 6520S, 6520, 6820S, HP Pavilion dv2500z, Pavilion dx6500, HP 540, Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /

Tin nổi bật

Sua chua laptop Asus

sua chua laptop acer

sua chua laptop apple

sua chua laptop macbook

sua chua laptop dell

sua chua laptop hp

sua chua laptop sony vaio

sua chua laptop samsung

sua chua laptop compaq

sua chua laptop nec

sua chua laptop msi

sua chua laptop ha noi

sua chua laptop gia re

sua chua laptop lay ngay

sua chua laptop tai nha

sua chua laptop loi nguon

sua chua laptop loi man hinh

sua chua laptop cai phan mem

sua chua laptop le thanh nghi

sua chua laptop ly nam de

sua chua laptop thai ha

sua chua laptop lay ngay


 Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 • Cơ sở 1 : 79 Trung Kính Quận Cầu Giấy Hà Nội ( Có chỗ để ô tô ) 0945.333.458 & 0975.39.3333
 • Cơ sở 2 : Số 58 Hào Nam - Đống Đa - Hà Nội. ( Có chỗ để ô tô ) 0912.3333.96 & 0973.003.023
 • Cơ sở 3 : 46 Ngõ 68 Đường Cầu Giấy Hà Nội ( 0982.468.001 & 04.3767.8186 ) ( Có chỗ để ô tô ) 
 • Cơ sở 4 : Số 2 Ngõ 218 Phạm Văn Đồng Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội ( 0942.17.3333 & 0981.956.411 ) ( Có chỗ để ô tô ) 
 • ĐT: 04.7305.6868 & 04.3767.8166
 • Hotline: 0975.39.3333 & 094951.3333 & 0905.335688 & 0942.17.3333

Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).

Liên kết : Benh vien laptop , benh vien laptop ha noi , benh vien laptop uy tin , benh vien laptop chuyen nghiep , benh vien laptop gia re , benh vien laptop sua chua , benh vien laptop bao hanh


Xem Sửa chữa laptop Hà Nội ở bản đồ lớn hơn